Αποτελέσματα

Από τον Δεκέμβριο του 2019 εργαζόμαστε για την ανάπτυξη των εργαλείων που θα παρέχουν στους πολίτες τους κατάλληλους πόρους για την ανίχνευση πλαστών ειδήσεων.

Εφαρμογή εντοπισμού παραπληροφόρησης για την υγεία

  • Το No Rumor Health θα αναπτύξει μια εφαρμογή για κινητές συσκευές για τον έλεγχο παραπληροφόρησης για την υγεία.
  • Η εφαρμογή χρήσης θα είναι ειδικά σχεδιασμένη, ώστε οι ηλικιωμένοι με βασικές ή χαμηλές δεξιότητες πληροφορικής να μπορούν να μάθουν γρήγορα πώς να το χρησιμοποιούν, επομένως, θα είναι φιλικό προς τον χρήστη για ενήλικες μαθητές.
  • Για να γίνει αυτό, ο σχεδιασμός της εφαρμογής θα γίνει μέσω ενός συν-δημιουργικού τρόπου με τον οποίο οι τελικοί χρήστες θα συμμετέχουν ενεργά.
  • Μπορείτε να παρακολουθήσετε τα τελευταία νέα σχετικά με την ανάπτυξη της εφαρμογής στην ενότητα ειδήσεων

Η εφαρμογή θα επαναχρησιμοποιηθεί σε 4 γλώσσες: Αγγλικά, Ισπανικά, Ελληνικά και Πολωνικά.

Ηλεκτρονικές ενότητες παραπληροφόρησης για την υγεία

Η κοινοπραξία No Rumor Health σχεδιάζει τέσσερις ηλεκτρονικές ενότητες για να μάθει πώς να αναγνωρίζει ψεύτικες ειδήσεις και να γνωρίζει ποιες σελίδες είναι αξιόπιστες. Αυτές οι ενότητες μπορούν να σας βοηθήσουν να διακρίνετε πότε οι πληροφορίες είναι αληθείς και πότε δεν είναι.

Ενότητα 1. Μια εισαγωγική ενότητα σχετικά με τις πιο συχνές παραπληροφορήσεις για την υγεία

Ενότητα 2. Πώς να εντοπίσετε παραπληροφόρηση σχετικά με την υγεία

Ενότητα 3. Πώς να αντιμετωπίσετε μια πιθανή παραπληροφόρηση σχετικά με την υγεία

Ενότητα 4. Πώς να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή No Rumor Health

Οι ηλεκτρονικές ενότητες θα είναι δωρεάν για χρήση μέσω αυτής της ιστοσελίδας και διατίθενται στα Αγγλικά, Ισπανικά, Ελληνικά και Πολωνικά.

Εμπειρίες από ένα έργο που βοηθά τους ηλικιωμένους να κατανοήσουν την παραπληροφόρηση για την υγεία.

Το ψηφιακό βιβλίο με το όνομα Εμπειρίες από ένα έργο για να βοηθήσει τους ηλικιωμένους να κατανοήσουν την παραπληροφόρηση για την υγεία συγκεντρώνει διδάγματα από το έργο και προσφέρει έναν πρακτικό οδηγό τόσο για επαγγελματίες όσο και για μαθητές σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης της παραπληροφόρησης.

Κάθε κεφάλαιο είναι ανεξάρτητο ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως συμπληρωματικό εργαλείο της ψηφιακής πλατφόρμας και της εφαρμογής. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και να διανεμηθεί με άδεια Creative Commons.

Ο κύριος στόχος του έργου NoRumourHealth είναι να δώσει τη δυνατότητα στους ενήλικες εκπαιδευόμενους να λαμβάνουν τις δικές τους αποφάσεις σε θέματα που σχετίζονται με την υγεία. Το βιβλίο στοχεύει να γίνει ένα χρήσιμο εργαλείο για να βοηθήσει τους ενήλικες εκπαιδευόμενους να κατανοήσουν πώς μπορούν να επαληθεύσουν πληροφορίες.