Αποτελέσματα

Από τον Δεκέμβριο του 2019 εργαζόμαστε για την ανάπτυξη των εργαλείων που θα παρέχουν στους πολίτες τους κατάλληλους πόρους για την ανίχνευση πλαστών ειδήσεων.

Εφαρμογή εντοπισμού παραπληροφόρησης για την υγεία

  • Το No Rumor Health θα αναπτύξει μια εφαρμογή για κινητές συσκευές για τον έλεγχο παραπληροφόρησης για την υγεία.
  • Η εφαρμογή χρήσης θα είναι ειδικά σχεδιασμένη, ώστε οι ηλικιωμένοι με βασικές ή χαμηλές δεξιότητες πληροφορικής να μπορούν να μάθουν γρήγορα πώς να το χρησιμοποιούν, επομένως, θα είναι φιλικό προς τον χρήστη για ενήλικες μαθητές.
  • Για να γίνει αυτό, ο σχεδιασμός της εφαρμογής θα γίνει μέσω ενός συν-δημιουργικού τρόπου με τον οποίο οι τελικοί χρήστες θα συμμετέχουν ενεργά.
  • Μπορείτε να παρακολουθήσετε τα τελευταία νέα σχετικά με την ανάπτυξη της εφαρμογής στην ενότητα ειδήσεων

Η εφαρμογή θα επαναχρησιμοποιηθεί σε 4 γλώσσες: Αγγλικά, Ισπανικά, Ελληνικά και Πολωνικά.

Ηλεκτρονικές ενότητες παραπληροφόρησης για την υγεία

Η κοινοπραξία No Rumor Health σχεδιάζει τέσσερις ηλεκτρονικές ενότητες για να μάθει πώς να αναγνωρίζει ψεύτικες ειδήσεις και να γνωρίζει ποιες σελίδες είναι αξιόπιστες. Αυτές οι ενότητες μπορούν να σας βοηθήσουν να διακρίνετε πότε οι πληροφορίες είναι αληθείς και πότε δεν είναι.

Ενότητα 1. Μια εισαγωγική ενότητα σχετικά με τις πιο συχνές παραπληροφορήσεις για την υγεία

Ενότητα 2. Πώς να εντοπίσετε παραπληροφόρηση σχετικά με την υγεία

Ενότητα 3. Πώς να αντιμετωπίσετε μια πιθανή παραπληροφόρηση σχετικά με την υγεία

Ενότητα 4. Πώς να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή No Rumor Health

Οι ηλεκτρονικές ενότητες θα είναι δωρεάν για χρήση μέσω αυτής της ιστοσελίδας και διατίθενται στα Αγγλικά, Ισπανικά, Ελληνικά και Πολωνικά.