Rezultaty

Od grudnia 2019 roku pracujemy nad rozwojem narzędzi, które zapewnią obywatelom odpowiednie środki do wykrywania fałszywych informacji.

Aplikacja do wykrywania błędnych informacji na temat zdrowia

  • No Rumour Health stworzy aplikację mobilną do sprawdzania błędnych informacji na temat zdrowia
  • Panel użytkownika będzie specjalnie zaprojektowany tak, aby osoby starsze z podstawowymi lub niskimi umiejętnościami informatycznymi mogły szybko nauczyć się z niego korzystać, dzięki czemu będzie on przyjazny dla dorosłych.
  • W tym celu, projektowanie aplikacji będzie odbywać się w sposób współtwórczy, w który aktywnie zaangażowani będą użytkownicy końcowi.
  • Możesz śledzić najnowsze osiągnięcia na temat rozwoju aplikacji w naszym dziale wiadomości

Aplikacja będzie mogła być używana w 4 językach: angielskim, hiszpańskim, greckim i polskim

Nieprawdziwe informowacje o zdrowiu - e-moduły

Zespół No Rumour Health projektuje cztery e-moduły, aby dowiedzieć się, jak rozpoznawać fałszywe wiadomości i wiedzieć, które strony są wiarygodne. Moduły te mogą pomóc w rozpoznawaniu, kiedy informacje są prawdziwe, a kiedy nie.

Moduł 1. Moduł wprowadzający o najczęstszych błędnych informacjach na temat zdrowia

Moduł 2. Jak rozpoznać dezinformację dotyczącą zdrowia

Moduł 3. Jak radzić sobie z ewentualną dezinformacją dotyczącą zdrowia

Moduł 4. Jak korzystać z aplikacji No Rumour Health

Moduły elektroniczne będą dostępne za pośrednictwem tej strony internetowej w języku angielskim, hiszpańskim, greckim i polskim.

Doświadczenia z projektu mające na celu pomoc osobom starszym w zrozumieniu błędnych informacji na temat zdrowia

W książce cyfrowej zatytułowanej „Doświadczenia z projektu pomocy osobom starszym w zrozumieniu dezinformacji na temat zdrowia” zebrano wnioski wyciągnięte w trakcie realizacji projektu i przedstawiono praktyczny przewodnik dla profesjonalistów i osób uczących się, jak radzić sobie z dezinformacją.

Każdy rozdział jest niezależny, dzięki czemu można go wykorzystać jako narzędzie uzupełniające platformę cyfrową i aplikację. Można je wykorzystywać i rozpowszechniać na licencji Creative Commons.

Głównym celem projektu NoRumourHealth jest umożliwienie dorosłym słuchaczom podejmowania samodzielnych decyzji w sprawach związanych ze zdrowiem. Książka ma stać się użytecznym narzędziem pomagającym dorosłym uczniom zrozumieć, w jaki sposób mogą weryfikować informacje.