Πλατφόρμα

Ηλεκτρονικές ενότητες παραπληροφόρησης για την υγεία

Αυτό το μάθημα τεσσάρων ενοτήτων  θα σας διδάξει πώς να εντοπίζεετε ψευδείς ειδήσεις για την υγεία.

Μπορείτε να τους ακολουθήσετε κατόπιν παραγγελίας ή να μεταβείτε απευθείας στην ενότητα που σας ενδιαφέρει περισσότερο.

Κάθε ενότητα αποτελείται από ένα βίντεο, ένα τελικό ερωτηματολόγιο και κάποιο επιπλέον υλικό

Η εφαρμογή NoRumourHealth θα σας βοηθήσει να επαληθεύσετε εάν οι πληροφορίες που λάβατε είναι επιστημονικές ή είναι αμφίβολες.